برچسب -نقش بلاک چین در بهبود روش‌های ذخیره‌سازی داده‌ها در آینده